Ár Scéal

Is comhlacht leas an phobail cláraithe é Míle Fáilte a bhfuil an sprioc aige chun abhair teagasc, foghlama agus bolscaireachta a sholáthar i nGaeilge. Tá na hacmhainní seo ar fáil mar aiseanna closamhairc, físiúla, digitigh agus clóite agus oibríonn sé le heagraíochtaí deonacha pobail, gnó agus poiblí.

 

Oibríonn an comhlacht faoin tuiscint go mbeidh na brabúis ar fad athinfheistithe sa chomhlacht chun an Ghaeilge a fhorbairt ar leibhéal pobail. Déantar an obair ar fad ar bhonn deonach gan fostaithe íoctha go dtí an am go bhfuil na hacmhainní agus na riachtanais ag an chomlacht chun fostaithe buan a fhostú.

 

Our Story

Míle Fáilte is a registered CIC (Community Interest Company) which aims to provide Irish language teaching, learning, and publicity materials in Irish in audio, visual, digital, and printed forms, working with the community-voluntary,  business, and  public sectors.

 

The company operates in the understanding that all profits will be reinvested in the company to be used to develop the Irish language at community level, all work being done on a voluntary basis without paid employees until such times as the company has the needs and the resources to employ permanent staff.

Áiseolas ó Chustaiméirí | Feedback from Customers

"I am very happy with the phrase book and think it was a brilliant idea to introduce it."