Polasaí an tSiopa | Shop Policy

Cúram Custaiméara

Ba mhaith linn cinntiú go bhfuil seirbhís dhearfach ag gach custaiméir a cheannaíonn aon rud ó Mhíle Fáilte agus go mbaineann sibh sult agus tairbhe as na hearraí. 

Mura bhfuil tú sásta leis an earra atá faighte agat, déan teagmháil linn a luaithe agus is féidir leat agus déanfaidh muid gach iarracht rudaí a chur i gceart duit.  

Tá fáilte i gcónaí roimh mholtaí nó roimh theachtaireachtaí. Is féidir teagmháil a dhéanamh linn ar mile.failte15@icloud.com nó ar +44 7884070306. 

Fiosraithe Mórdhíola 

Tá earraí ó Mhíle Fáilte ar fáil i siopaí agus in ionaid chultúrtha fud fad na tíre.  Má tá suim agat bheith mar stocadóir, déan teagmháil linn ar mile.failte15@icloud.com nó ar +44 7884070306.  

Modhanna Íocaíochta

  • Baintear úsáid as Paypal ar an suíomh seo

  • Más maith leat modh íocaíochta eile a úsáid, déan teagmháil linn agus beidh muid sásta socrú eile a dhéanamh leat. 

Ráiteas Beartas Teanga

​Aithníonn Míle Fáilte a thábhachtaí is atá sé seirbhísí a chur ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla le freastal go sásúil ar riachtanais na gcustaiméirí go léir.

 

Cuirfidh Míle Fáilte go leor acmhainní ar fáil le beartas teanga a fheidhmiú d'fhonn seirbhísí a sheachadadh sa dá theanga oifigiúil.

 

Leis an rún seo tacaíonn an Úinéir le hiarrachtaí le seachadadh seirbhísí a bhaineann le gníomhaíochtaí na heagraíochta a fheidhmiú sa dá theanga oifigiúla.

 

Úinéir: Doiminic Ó Brolcháin

Dáta: 21/08/2019

Customer Care 

We want to ensure that every customer who buys anything from Míle Fáilte has a positive experience of our service, and that you enjoy and benefit from our products.

 

If you are not happy with the product you have received, contact us as soon as you can and we will do our very best to resolve the issue for you.

 

Messages are always welcome. You can contact us on mile.failte15@icloud.com or on +44 7884070306.

Wholesale Inquiries 

Míle Fáilte’s products are available in shops and cultural centres throughout the country. If you are interested in being a stockist, contact us on mile.failte15@icloud.com or on +44 7884070306. 

Payment Methods 

  • This site uses PayPal.

  • If you would like to use another method of payment, contact us and we will be happy to make an alternative arrangement for you.

Language Policy Statement

Míle Fáilte recognizes the importance of delivering services in both Irish and English to adequately meet the needs of its entire customer base.

                                                             

Míle Fáilte will supply sufficient resources to implement a language policy to delivering services in both official languages.

The Owner through this resolution hereby endorses efforts to implement service delivery in both official languages in all relevant areas related to the organization's activities.

 

Owner: Doiminic Ó Brolcháin 

 

Date: 21/08/2019

IMG_3368.jpg