Aip Nua ag Míle Fáilte

Updated: Mar 27, 2019


[ Béarla Thíos | English Below ]


Cad é an chraic?


An Chraic an t-ainm atá ar an aip Gaeilge is déanaí forbartha ag Míle Fáilte. Is í príomhaidhm an aip cúidiú le daltaí an teanga an fhoghlaim agus iad ag ullmhú do GCSE nó an Teastas Sóisearach. Ach cén fáth a bhfuil aip eile de dhíth orainn nuair atá Duolingo agus go leor aipeanna teangacha eile againn cheana?


Dearadh An Chraic go speisialta do dhaltaí ag déanamh staidéir ar an Ghaeilge ag leibhéal GCSE nó Teastas Sóisearach. Tá na hábhair san aip bunaithe ar siollabas na scrúduithe chun deis a thabhairt do dhaltaí cleactadh a dhéanamh ar an ábhar teanga atá riachtanach do thascanna a bheas ann sna scrúduithe.


Cloisfidh na daltaí fíor-ghúth Gaeltachta ag labhairt na frásaí ag luas íseal agus compordach d'fhoghlaimeoirí. Beidh na daltaí in ann éisteacht leis na frásaí agus aithris a dhéanamh orthu, agus ag an am céanna a bheith ag léamh na frásaí ón aip.


Is féidir leis na daltaí teacht ar frásaí a bhaineann lena n-obair scoile, agus cleachtadh a dhéanamh ar éisteacht, ar chaint, agus ar léitheoireacht.


Cuideoidh an banc frásaí le tascanna scríbhneoireachta fosta. Beidh An Chraic an-úsáideach do dhaoine fásta atá ag freastal ar ranganna oíche nó atá ag foghlaim sa bhaile.


Tá réimse leathan ábhair ag An Chraic: Teaghlach agus Cairde, na Meáin Shóisialta agus Teicneolaíocht Nua, Caitheamh Aimsire, Ag Ithe Amuigh, Siopadóireacht, Gnáthamh Laethúil, An Saol Scoile, Féilte agus Ceiliúradh, Baile agus an Ceantar Áitiúil, Taisteal agus Laethanta Saoire, Sláinte, an Aimsir, Fadhbanna Sóisialta, Pleananna don Todhchaí, agus Bainistíocht Airgid san áireamh.


Bristear na 16 ábhair síos go 70 téamaí le 800 frásaí san iomlán.


Tá inneall cuardaigh ag an aip, sa dóigh is go bhfuil an foghlaimeoir in ann focal nó frása a aimsiú ar an toirt, agus tá toilleadh stórais ann do na focail nó frásaí is fearr leis.


An Chraic ar fáil anois ó Google Play Store agus The Apple Store.

What’s the craic?

An Chraic (The Craic) is the name of the latest Irish language app developed by Míle Fáilte. The app aims to help students who are studying Irish for GCSE or Junior Certificate to learn the language and prepare for the examination. But why another Irish language app when we already have Duolingo and many more?

An Chraic is specifically designed to help students prepare for Irish GCSE or Junior Certificate examinations. The topics, themes, and phrases on the app are based on the examinations’ syllabus which enables learners to practise the type of language material needed to complete tasks which they will eventually encounter in the exams.

Students will hear an authentic Gaeltacht voice speak the phrases at a pace which learners can listen to and imitate whilst at the same time reading the text.

An Chraic allows students to access the phrases associated with the topic and theme which they are studying in school and practise the skill of listening, speaking, and reading.

The bank of phrases will also help learners to complete writing tasks. Adult learners attending night classes or learning at home will find An Chraic to be a very useful aid to learning.

An Chraic has a wide range of subject matter including: Family and Friends, Social Media and New Technology, Pastimes, Eating Out, Shopping, Daily Routine, School Life, Festivals and Celebrations, Home and Local Area, Travel and Holidays, Health, The Weather, Social Problems, Future Plans, and Money Management.

Each of the 16 topics is broken down into 70 themes with 800 phrases in all.

The app has both a search facility which enables the learner to find a word or phrase in an instant, and a storage capability for favourite phrases.

An Chraic is now available from the Apple Store and Google Play Store.