Caint agus Comhrá

Updated: Mar 27, 2019


[ Béarla Thíos | English Below ]


Is do dhaltaí ag ullmhú do scrúduithe GCSE Gaeilge go speisialta a scríobhadh an leabhar seo le Míle Fáilte, Caint agus Comhrá.


An bhliain seo, beidh ról-imirt arís ann mar pháirt den scrúdú chainte GSCE Gaeilge, agus go dtí seo ní raibh morán acmhainní cleachtaidh ar fáil do dhaltaí agus do mhúinteoirí. Mar sin, is acmhainn fhíorluachmhar é Caint agus Comhrá, mar go gcuirtear béim ar an gné ról-imirt den scrúdú le breis agus 80 suíomhanna féideartha éagsúla ann, agus réimse leathán téamaí atá ar an siollabais GCSE.


I measc na n-ábhar atá ann, tá: Teaghlach agus Cairde, na Meáin Shóisialta agus Teicneolaíocht, Caitheamh Aimsire, Ag Ithe Amuigh, Siopadóireacht, An Saol Scoile, Féilte agus Ceiliúradh, Baile agus an Ceantar Áitiúil, Taisteal agus Laethanta Saoire, Sláinte, an Timpeallacht, Fadhbanna Sóisialta, Obair, Pleananna don Todhchaí, agus Bainistíocht Airgid uilig ann sa leabhar.


Tá an leagan amach soiléir agus simplí, le léaráidí daite agus mealltacha do dhaltaí. Léiríonn an leathanach ábhar teidil an ról-imirt agus cuirtear é i gcatagóir bunaithe ar an téama agus ar an chomhthéacs foghlama, sa dóigh is go bhfuil gach ról-imirt so-aimsithe do dhaltaí agus do mhúinteoirí.


Caint agus Comhrá ar fáil anois ó An Ceathrú Póilí in Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, le tairiscint speisialta ann do scoileanna agus iad ag ceannach beart do rang iomlán.


Is féidir leat Caint agus Comhrá a cheannach anseo fosta, sa siopa ar líne Míle Fáilte.

The book Caint agus Comhrá by Míle Fáilte has been written specifically for students preparing for Irish GCSE exams.


This year, role-play will once again feature in the Irish GCSE oral exam, and until now there have not been many learning resources available for students and teachers. Caint agus Comhrá is therefore an invaluable resource to both teachers and students, as it places emphasis on the role-play element of the oral exam, with more than 80 different possible scenarios and a wide range of themes from the GCSE syllabus.


The topics covered include: Family and Friends, Social Media and Technology, Pastimes, Eating Out, Shopping, School Life, Festivals and Celebrations, Home and Local Area, Travel and Holidays, Health, Environment, Social Problems, Work, Future Plans, and Money Management.


The layout of the textbook is clear and simple, with colourful and engaging illustrations for students. The contents page gives the title of each role-pay and categorises it under the relevant theme and context of learning, making each role-play easily accessible to students and teachers.


Caint agus Comhrá is now available from An Ceathrú Póilí in Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, who also have a special offer for schools purchasing sets of the book.


You can also buy Caint agus Comhrá here from the Míle Fáilte online shop.