Caint agus Comhrá ar fáil in An Ceathrú Póilí, Béal Feirste


Tá an téacsleabhar GCSE Caint agus Comhrá anois ar fáil in An Ceathrú Póilí. Tá breis agus 80 ról-imirt istigh sa leabhar agus tá lacáistí ar fáil ar phacáistí ranga.


Tuilleadh eolais faoin Cheatrú Póilí ar fáil ar a suíomh idirlín: https://www.anceathrupoili.com/ga/


The Caint agus Comhrá textbook, aimed at GCSE students, is now available in An Ceathrú Póilí in Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, Belfast. The book contains over 80 role plays and discounts are available for class packages.


More information about An Ceathrú Póilí is available on their website: https://www.anceathrupoili.com/en/