Cad é an Q-Mharc Gnó le Gaeilge?

Tá an Mharc Deimhniúcháin seo ceaptha chun aitheantas a thabhairt d’eagraíochtaí gnó a dhéanann luacháil ar úsáid na Gaeilge mar uirlis chomhlántach ghnó agus mhargaíochta agus a fhorbraíonn agus a chaipitlíonn an úsáid sin. 

 

Cuireann an Mharc Deimhniúcháin  béim ar shaintréithe dúchasacha Gaelacha agus léiríonn sé go bhfuil feasacht agus tiomantas ann maidir leis an dátheangachas sa ghnó agus maidir leis an gcultúr tríd an teanga, agus go bhfuil eagraíocht ar thús cadhnaíochta sa mhargadh maidir le soláthar nuálaíoch seirbhíse do chustaiméirí. Bronnfar an Marc Dheimhniúchain ar aon eagraíocht gnó a chomhlíonann na critéir mar a shainmhínítear sa chaighdeán Q-Mharc Gnó le Gaeilge.

What is Q-Mharc Gnó le Gaeilge?

The Q-Mharc Gnó le Gaeilge award system  acknowledges business organisations that evaluate, develop and capitalize on the use of the Irish language as an additional business and marketing tool.

 

The Q-Mharc Gnó le Gaeilge award signifies awareness of and commitment to bilingualism in business and culture through language, enhancing indigenous characteristics or ‘Irishness’. It also displays market leadership in innovative customer service provision. Any business organisation which meets the award criteria as defined in the Q-Mharc Gnó le Gaeilge Standard will be awarded the certification mark.

Eolas | Information 

©2019 Míle Fáilte 

Cruthaithe ag Cinnteacht

Teagmháil | Contact

Lean Muid | Follow Us

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • Black Instagram Icon